Har hänt

Några youtubeklipp från vår verksamhet
Hur mår barn och unga i Västerbotten
Vad är Västerbottens läns nykterhetsförbund

Konferens Umebrå
Konferens Region Västerbotten
Konferens ANDT

Har hänt

Har hänt 2021 (på nätet)

Rapportlansering Alkohol och Coronapandemin per länk 26 januari 2021

coronapandemin-och-alkoholvanor---en-prognos-om-kort--och-langsiktiga-effekter_.pdf (folkhalsoguiden.se)

Måndag den 8 februari kl. 14.30-15.30 Barns rätt att berätta – vuxnas ansvar att lyssna (och fråga)
Tisdag den 9 februari kl. 14.30-15.30 ”Berättelser från barn som lever med föräldrars missbruk”
Onsdag den 10 februari kl. 14.30-15.30 Hur kan förskolor tidigt upptäcka barn som har föräldrar med missbruk?
Torsdag den 11 februari kl. 14.30-15.30 ”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?
Våld i nära relation under graviditeten - Webinarium onsdagen 17 februari kl 19.00
Docent Eva Eurenius är knuten till Umeå universitet och forskar kring hälsofrämjande insatser och barns hälsa och utveckling.  
Arrangörer: Västerbottens läns nykterhetsförbund och Studieförbundet NBV

​Webbsändning 25 februari Hur ser narkotikaanvändningen ut i olika socioekonomiska grupper och står någon grup för merparten av användningen?
25 februari kl. 09:00-09:30 bjuder vi in till ett webbsänt frukostseminarie i samband med CAN:s rapportsläpp av rapporten "socioekonomiska skillnader hos narkotikaanvändare" Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN ger dig svaren!

​S.L.A.N inbjuder medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbunden till en digital träff på temat: ”GÅRDSFÖRSÄLJNING”
Den 16 mars 2021 KL.15.00-16.00
 Välkommen på Bris digitala nätverksträff! När: Onsdagen den 17 mars klockan 08.00 - 09.30
På nätverksträffen presenterar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog Bris nya årsrapport som fokuserar på pandemins konsekvenser på barns och ungas mående, hälsa och ökad risk att fara illa i hemmet. Varmt välkommen!

​SVERIGE MOT NARKOTIKA 23 MARS 2021
- EN DIGITAL KONFERENS FÖR DIG SOM ÄR ENGAGERAD I NARKOTIKAFRÅGAN

Välkommen till 2021 års upplaga av konferensen Sverige mot narkotika.

Boka in VLN:s årsmöte 2021 - digitalt den 25 mars kl 19.00

Från kl 18.30 går det börja koppla upp sig till mötet som startar kl 19.00 och beräknas pågå en timme.

Inbjudningar till vårens digitala webbinarier som arrangeras av SLAN

Det första äger rum den 29 mars 2021

Vad händer i hjärnan vid utveckling av beroende?

Ett webbinarium om vad som händer i hjärnan under utveckling av beroende. 

Vad säger forskningen och vad har man kunnat påvisa händer med hjärnan?

Medverkande: Pia Steensland, docent och alkoholforskare vid Karolinska, riksdagsledamot (KD)

Stad-Lärdomar från 25 år av ANDT-preventivt arbete 19 april 2021

Barn i missbruksmiljöer-problembild och innovativa preventionsinsatser 10 maj 2021

Övriga inbjudningar finner ni på SLAN:s hemsida www.slan.se

SAMFORUM 19 MAJ, KL. 15.00 – 17.00

Samverkanskonferens mellan civilsamhället & offentlig sektor i Norrbotten. Vi välkomnar såklart även intresserade från Västerbotten! Programmet består bland annat av:

  • Dags att bry sig - inspirationsföreläsning av Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomijournalist och doktor i företagsekonomi. Aktuell med boken till Dags att bry sig.
  • Tillsammans blir vi stakare - samtal med idéburna representanter.
  • Signering av överenskommelsen med landshövding Lotta Finstorp, regionråd Linda Frohm (M), och Samformas ordförande Ylva Löwenborg.

Läs mer och anmäl dig här!

ACTION AGENDA 2030 – MED CIVILSAMHÄLLET SOM MOTOR, 26 MAJ, KL. 15.00 – 17.00

Samforma bjuder in till seminariet Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor. Hur kan idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten, utifrån våra roller och särart, göra skillnad och vara en aktiv part tillsammans med övriga samhället när det gäller att ställa om och skapa en hållbar utveckling?

Läs mer och anmäl dig här!

INTRESSEANMÄLAN – HÅLLBARHETUTBILDNING
Hållbar regional utveckling i Västerbotten planerar Region Västerbotten att erbjuda en uppdragsutbildning inom området hållbar regional utveckling.

För att kunna planera för utbildningen skickas denna intresseförfrågan ut. Att svara är inte bindande utan ett sätt för Region Västerbotten att få en uppfattning om intresset för uppdragsutbildningen. Om du svarar ja finns det möjlighet att längre fram få en formell inbjudan med mer information om hur du kan delta. Har du kollegor som du tror är intresserade av att delta får du gärna sprida länken till dem.

Enkäten hittar du här.
Vid frågor om utbildningen, kontakta Isak Lundholm: isak.lundholm@regionvasterbotten.se
Vid frågor om uppdraget Hållbar regional utveckling Västerbotten, kontakta Sara Pejok: sara.pejok@regionvasterbotten.se

FRAMGÅNGSRIKT ANDT-ARBETE PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN

Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. STAD arbetar i nära samverkan med landets länsstyrelser och kommuner men även med andra berörda myndigheter, bransch- och idéburna organisationer.

Organisatoriskt tillhör STAD Centrum för psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet.

På webbinariet kommer det presenteras hur man framgångsrikt kan arbeta ANDT-förebyggande på ungdomsmottagningen.

Medverkande:

Pia Kvillemo, Med.dr., forskare, STAD

Anna Strandberg, fil.dr., forskare på STAD

DEN 31 MAJ 2021 KL.13.00-14.00

(Webbinariet är kostnadsfritt)

Anmälan https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=10740&key=573 senast den 31 maj

2021 kl.10.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.

Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson 070-710 66 70.

Varmt välkomna!


Hände 2020

Retreathelg för anhöriga till missbrukare 2020-01-10 till 2020-01-12 
OBS! Inget årsmöte genomfördes p.g.a coronaviruset
- e-sport 15 maj 
- Träff i naturen 19 maj
Webseminarium måndag 5 oktober kl. 18.30
Barns rätt att må bra och känna sig trygga. Finns stödet när det behövs
Pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den psykiska hälsan
Dricker vi mer eller mindre under covid-19, mår vi sämre eller bättre och har vi spelat bort alla våra pengar? Detta och mycket mer diskuteras när Systembolaget i samarbete med centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs Universitet bjuder in till digitalt seminarium den 21 oktober.