Har hänt

Några youtubeklipp från vår verksamhet
Hur mår barn och unga i Västerbotten
Vad är Västerbottens läns nykterhetsförbund

Konferens Umebrå
Konferens Region Västerbotten
Konferens ANDT

Har hänt

Har hänt 2021 

Rapportlansering Alkohol och Coronapandemin per länk 26 januari 2021

coronapandemin-och-alkoholvanor---en-prognos-om-kort--och-langsiktiga-effekter_.pdf (folkhalsoguiden.se)

Måndag den 8 februari kl. 14.30-15.30 Barns rätt att berätta – vuxnas ansvar att lyssna (och fråga)
Tisdag den 9 februari kl. 14.30-15.30 ”Berättelser från barn som lever med föräldrars missbruk”
Onsdag den 10 februari kl. 14.30-15.30 Hur kan förskolor tidigt upptäcka barn som har föräldrar med missbruk?
Torsdag den 11 februari kl. 14.30-15.30 ”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?
Våld i nära relation under graviditeten - Webinarium onsdagen 17 februari kl 19.00
Docent Eva Eurenius är knuten till Umeå universitet och forskar kring hälsofrämjande insatser och barns hälsa och utveckling.  
Arrangörer: Västerbottens läns nykterhetsförbund och Studieförbundet NBV

Webbsändning 25 februari Hur ser narkotikaanvändningen ut i olika socioekonomiska grupper och står någon grup för merparten av användningen?
25 februari kl. 09:00-09:30 bjuder vi in till ett webbsänt frukostseminarie i samband med CAN:s rapportsläpp av rapporten "socioekonomiska skillnader hos narkotikaanvändare" Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN ger dig svaren!

​S.L.A.N inbjuder medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbunden till en digital träff på temat: ”GÅRDSFÖRSÄLJNING”
Den 16 mars 2021 KL.15.00-16.00
Välkommen på Bris digitala nätverksträff! När: Onsdagen den 17 mars klockan 08.00 - 09.30
På nätverksträffen presenterar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog Bris nya årsrapport som fokuserar på pandemins konsekvenser på barns och ungas mående, hälsa och ökad risk att fara illa i hemmet. Varmt välkommen!

​SVERIGE MOT NARKOTIKA 23 MARS 2021
- EN DIGITAL KONFERENS FÖR DIG SOM ÄR ENGAGERAD I NARKOTIKAFRÅGAN

Välkommen till 2021 års upplaga av konferensen Sverige mot narkotika.

Boka in VLN:s årsmöte 2021 - digitalt den 25 mars kl 19.00

Från kl 18.30 går det börja koppla upp sig till mötet som startar kl 19.00 och beräknas pågå en timme.

Inbjudningar till vårens digitala webbinarier som arrangeras av SLAN

Det första äger rum den 29 mars 2021

Vad händer i hjärnan vid utveckling av beroende?

Ett webbinarium om vad som händer i hjärnan under utveckling av beroende. 

Vad säger forskningen och vad har man kunnat påvisa händer med hjärnan?

Medverkande: Pia Steensland, docent och alkoholforskare vid Karolinska, riksdagsledamot (KD)

Stad-Lärdomar från 25 år av ANDT-preventivt arbete 19 april 2021

Barn i missbruksmiljöer-problembild och innovativa preventionsinsatser 10 maj 2021

Övriga inbjudningar finner ni på SLAN:s hemsida www.slan.se

SAMFORUM 19 MAJ, KL. 15.00 – 17.00

Samverkanskonferens mellan civilsamhället & offentlig sektor i Norrbotten. Vi välkomnar såklart även intresserade från Västerbotten! Programmet består bland annat av:

  • Dags att bry sig - inspirationsföreläsning av Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomijournalist och doktor i företagsekonomi. Aktuell med boken till Dags att bry sig.
  • Tillsammans blir vi stakare - samtal med idéburna representanter.
  • Signering av överenskommelsen med landshövding Lotta Finstorp, regionråd Linda Frohm (M), och Samformas ordförande Ylva Löwenborg.

Läs mer och anmäl dig här!

ACTION AGENDA 2030 – MED CIVILSAMHÄLLET SOM MOTOR, 26 MAJ, KL. 15.00 – 17.00

Samforma bjuder in till seminariet Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor. Hur kan idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten, utifrån våra roller och särart, göra skillnad och vara en aktiv part tillsammans med övriga samhället när det gäller att ställa om och skapa en hållbar utveckling?

Läs mer och anmäl dig här!

INTRESSEANMÄLAN – HÅLLBARHETUTBILDNING
Hållbar regional utveckling i Västerbotten planerar Region Västerbotten att erbjuda en uppdragsutbildning inom området hållbar regional utveckling.

För att kunna planera för utbildningen skickas denna intresseförfrågan ut. Att svara är inte bindande utan ett sätt för Region Västerbotten att få en uppfattning om intresset för uppdragsutbildningen. Om du svarar ja finns det möjlighet att längre fram få en formell inbjudan med mer information om hur du kan delta. Har du kollegor som du tror är intresserade av att delta får du gärna sprida länken till dem.

Enkäten hittar du här.
Vid frågor om utbildningen, kontakta Isak Lundholm: isak.lundholm@regionvasterbotten.se
Vid frågor om uppdraget Hållbar regional utveckling Västerbotten, kontakta Sara Pejok: sara.pejok@regionvasterbotten.se

FRAMGÅNGSRIKT ANDT-ARBETE PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN

Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. STAD arbetar i nära samverkan med landets länsstyrelser och kommuner men även med andra berörda myndigheter, bransch- och idéburna organisationer.

Organisatoriskt tillhör STAD Centrum för psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet.

På webbinariet kommer det presenteras hur man framgångsrikt kan arbeta ANDT-förebyggande på ungdomsmottagningen.

Medverkande:

Pia Kvillemo, Med.dr., forskare, STAD

Anna Strandberg, fil.dr., forskare på STAD

DEN 31 MAJ 2021 KL.13.00-14.00

(Webbinariet är kostnadsfritt)

Anmälan https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=10740&key=573 senast den 31 maj

2021 kl.10.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.

Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson 070-710 66 70.

Varmt välkomna!

Alkoholpolitiskt Forum inbjuder till ett sensommarmöte om regeringens utredning om gårdsförsäljning av alkohol:

Gårdsförsäljning – är det möjligt?
Medverkar gör utredaren Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötland, och Joakim Sundbom, advokat och expert inom EU- och
konkurrensrätt. Sven Andreasson, ordförande i Alkoholpolitiskt forum leder mötet. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Tid: Måndag den 23 augusti, kl 10.00–11.00.

Plats: Zoom, länk till mötet mejlas ut till de anmälda.

Anmälan: Senast fredagen den 21 augusti till eva@ekeroth.se
Information: Kjell-Ove Oscarsson 070-594 68 44

Utredningen tar upp viktiga frågor om lokal försäljning av alkohol och hur sådan står i relation till Systembolagets detaljhandelsmonopol. Internationellt finns intressanta jämförelser bland annat i vårt grannland Finland. Utredningen ska vara klar med sitt uppdrag i början av december.

Varmt välkommen!
Styrelsen

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
– digital föreläsning den 9 september kl. 19.00

Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av författarna till forskningsrapporten "Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa - Ett gemensamt ansvar" håller en öppen, digital föreläsning på detta tema kl 19.00 torsdagen den 9 september, vilken uppmärksammas som International Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) Awareness Day.

Alla intresserade är välkomna! Ingen avgift!

Arrangörer: Studieförbundet NBV och VLN

En länk för att följa föreläsningen via Zoom finns här

https://umu.zoom.us/j/9203643013
S.L.A.N inbjuder till vårt jubileums-webbinarium #8
”BEROENDESJUKDOM UR ETT ANHÖRIGPERSPEKTIV ”
På webbinariet kommer det presenteras beroendesjukdom ur ett anhörigperspektiv.
Medverkande:
Anders Hammarberg, Docent i klinisk beroendeforskning vid Karolinska Institutet legitimerad psykoterapeut vid Beroendecentrum Stockholm
DEN 11 OKTOBER 2021 KL.13.00-14.00
(Webbinariet är kostnadsfritt)
Föreläsningen följs av ett panelsamtal mellan ett antal representanter från
olika relevanta aktörer under ledning av SLAN:s ordförande Pia Steensland. Deltagarna i samtalet kommer att presenteras i närmare anslutning till webbinariet.
Anmälan https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=11152&key=573
senast den 11 oktober 2021 kl.10.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.
Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson 070-710 66 70.

Sober October

Sänds live på vår facebooksida @soberoctoberswe

Tisdag 12 oktober Kl. 12-13
Alkohol och könsnormer
Johan Pettersson

Johan Pettersson är jämlikhetskonsult på MakeEqual och har stor kunskap inom normkritik och maskulinitetsnormer. Han pratar om hur könsnormer kan påverka om och hur man dricker.

PARTNERS 2021

Henson Stiftelsen Skelleftepress Norran www.iogt.se

info@soberoctober.se +46 (0)10-750 0520

Läs mer här

Nykterhetsrörelsen i nytt strategiskt folkhälsoarbete i Västerbotten – vad innebär det?
Till föreningar, kretsar, distrikt, förtroendevalda och medlemmar i nykterhetsrörelsen i Västerbotten
Välkommen att delta i digital kick-off tisdag 12 oktober kl 18.00.

Alla länets 15 kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och Region Västerbotten har undertecknat en avsiktsförklaring våren 2021, om att ta krafttag i ett nytt strategiskt folkhälsoarbete. Flera idéburna organisationer t ex inom idrott och funktionsrätt, har redan visat vilja och engagemang. Västerbottens läns nykterhetsförbund vill gärna att nykterhetsrörelsen också ska vara delaktiga och aktiva i detta framtidsarbete, men hur och varför?

Anslut gärna några minuter i förväg. Se länk längre ner i detta mail.

(går även att delta via telefon – anmäl i förväg så ordnar jag den anslutningen)

Maria Falck, enhetschef vid Folkhälsoenheten inom Region Västerbotten medverkar och ger introduktion om vad det strategiska folkhälsoarbetet omfattar och syftar till.

Därefter samtal, förslag och idéer om vad nykterhetsrörelsen vill, kan och bör göra. Sammanfattning ca 19.45 och avslutning kl 20.00.

Sprid gärna inbjudan till fler i din förening! Ingen anmälan!
Alla medlemmar är välkomna!

Deltagarlänk att klicka på för att ansluta till mötet:

https://umu.zoom.us/j/9203643013

Välkommen!

/Ann-Marie Lindgren

070-3609174

Vice ordförande

Västerbottens läns nykterhetsförbund

info@vln.se

Västerbottens Blåbandsdistrikt och NBV Norr erbjuder två helger

RETREAT för ANHÖRIGA 

till personer med beroendeproblematik

Tid: fredag eftermiddag, t o m söndag eftermiddag; alternativt 15-17 oktober 2021 eller 12-14 november 

Plats: Västerbacken Holmsund 
Program

Var med att fira 100 den 15 oktober!

Västerbottens läns nykterhetsförbund (VLN) fyller i år 100 år vilket vi vill fira med våra medlemsorganisationer.
Fredagen den 15 oktober kl 17.00 – ca 19.00
leds från Ordenshuset i Umeå ett websänt jubileumsprogram.
Det blir bland annat historik och en dialog om utvecklingen från då till nu där redaktör Ola Nordebo medverkar. Bland övriga programpunkter ingår att föreningsröster från olika delar av länet minns medverkan i speciella VLN-aktiviteter.
Ingen födelsedagskalas utan tårta!
Därför vill VLN bjuda på smörgåstårta där små grupper kopplade till våra medlemsorganisationer träffas den 15 oktober för att digitalt vara med på jubileumsfirandet. Det kan (utifrån aktuella covid-restriktioner) vara en lokalförening, styrelse, studiecirkelgrupp eller en mindre grupp medlemmar som träffas vid en dator på ett lämpligt ställe.
Vill man få smörgåstårta krävs en anmälan via länken
nedan senast den 8 oktober.

Länk för testuppkoppling och till själva mötet kommer att sändas med epost
till alla som anmält sig via länken nedan.

https://forms.gle/aeVUmDW3NYF9bzcF8

Sober October

Sänds live på vår facebooksida @soberoctoberswe
Tisdag 19 oktober Kl. 12-13
Kan vi stressas till missbruk?
Anitha Risberg

I denna föreläsning får vi kunskap om hur stress kan leda till missbruk, men även hur aktivering av lustsystemet kan ersätta intag av alkohol. Föreläsaren Anitha Risberg lyfter kroppens förmåga att koppla av och därmed minska på stressen.

PARTNERS 2021

Henson Stiftelsen Skelleftepress Norran www.iogt.se

info@soberoctober.se +46 (0)10-750 0520
Läs mer här

Alkohol och stroke – digital föreläsning

torsdagen den 21 oktober kl 19.00

Kristina Johansson, med dr och specialistläkare från Skellefteå, har bland annat i sin doktorsavhandling vid Umeå universitet studerat sambandet
mellan alkoholkonsumtionen och risken för stroke. 

En länk för att följa föreläsningen via Zoom finns här

https://umu.zoom.us/j/9203643013

Alla intresserade är välkomna! Ingen avgift!

Arrangörer: Studieförbundet NBV och VLN

Sober October

Sänds live på vår facebooksida @soberoctoberswe
Tisdag 26 oktober Kl. 12-13

Moa Gürbüzer – Oddbird

Moa Gürbüzer är grundare och CEO på Oddbird och vill skapa en attitydförändring som gör alkoholfritt till det självklara valet. Moa berättar om
sin bakgrund som familjeterapeut och resan med Oddbird, bästsäljare av alkoholbefriade viner.  

PARTNERS 2021

Henson Stiftelsen Skelleftepress Norran www.iogt.se

info@soberoctober.se +46 (0)10-750 0520
Läs mer här

Förebygg.nu 3-4 november 2021
https://forebygg.nu/

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Konferensen har genomförts sedan 2001 och har kommit att bli en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete,

inom såväl kommuner, ideella organisationer som myndigheter.

 I år genomförs konferensen digitalt den 3-4 november och sänds live från Göteborg. Läs hela programmet här: https://forebygg.nu/program/

Ordinarie pris är 500 kr. Vi erbjuder dig ett pris på 250 kr. Viktigt att du då anger referensnyckel NYKTERHETSFÖRB när du anmäler dig till konferensen. Sista anmälningsdag 29 oktober
Läs mer om praktisk information och anmäl dig här: https://forebygg.nu/praktisk-information/

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta konferensen på info@forebygg.nu

Gilla, följ och håll dig uppdaterad via konferensen sociala medier plattformar:
Facebook: https://www.facebook.com/forebygg.nu
Instagram: https://www.instagram.com/forebygg.nu/

Med vänliga hälsningar
Arrangörsgruppen för Förebygg.nu 2021

Välkommen till ANDTS-konferensen

RETREAT för ANHÖRIGA 

till personer med beroendeproblematik

Tid: fredag eftermiddag, t o m söndag eftermiddag; 12-14 november 

Plats: Västerbacken Holmsund 
Program

Västerbottens läns nykterhetsförbund, tillsammans med studieförbundet NBV, inbjuder till

Webinarium onsdag 17 nov kl 19.00-20.00 

Många barn växer upp i trassliga familjer med alkohol, andra droger och psykisk ohälsa. Där helger, skollov och högtider inte alls blir något att se fram emot. Julen, som brukar kallas barnens högtid, blir kanske förknippat med ensamhet, oro, hot, våld och för stort ansvar. Hur kan vi vuxna se dessa barn, och även alla andra barn i vår närhet? Chatarina Forsberg, projektledare för Blå Bandets nationella satsning ”Jag ser” delar med sig av enkla tips, bra barnböcker och råd som alla kan använda i vardagen.

VLN presenterar diverse gratismaterial att använda för att sprida budskapet Ge barnen en vit jul. Möjlighet till samtal om tidiga insatser för barn och familjer.

Koppla upp dig till denna länk några minuter före kl 19.00:  Lifesize - Guest

Behöver du hjälp med uppkoppling eller har andra frågor om webinariet, kontakta undertecknad.

Ingen deltagaravgift eller anmälan – Alla är välkomna!

/Ann-Marie Lindgren

070-3609174

Vice ordförande

Västerbottens läns nykterhetsförbund

ann-marie.lindgren@blabandet.se 

Inbjudan till S.L.A.N Jubileums konferens #10 på temat ”Vad har hänt och hur framtidens alkohol- och narkotikapolitik ut?” den 26-27 november 2021 med start kl. 13:00.

Bland deltagande föreläser kan nämnas bl.a

Göran Hägglund, ordförande Systembolaget

Sara Wallhed Finn, psykolog, Riddargatan 1

Håkan Leifman alkohol & narkotika forskare

Fred Nyberg, seniorprofessor Uppsala Universitet

Lotta Borg Skoglund, överläkare SMART psykiatri.

Respektive konferensdag kommer att avslutas med ett panelsamtal .

Konferensen är kostnadsfri.
Länk till anmälningsformuläret finns i den bifogade inbjudan.
Hjälp oss gärna att sprida denna inbjudan i era nätverk och till andra som kan vara intresserade. 
Tveka inte att höra av er till undertecknad om ni har några frågor och/eller funderingar.

Varmt välkommen med din anmälan!

Med vänliga hälsningar

Håkan Eriksson, generalsekreterare

Inbjudan Webinarium Alkohol och Cancer

Sven Andreasson, Professor på Karolinska Institutet

Måndag: 29/11, 19.00-20.00

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/9203643013

arr: Västerbottens läns nykterhetsförbund (VLN)


Hände 2020

Retreathelg för anhöriga till missbrukare 2020-01-10 till 2020-01-12 
OBS! Inget årsmöte genomfördes p.g.a coronaviruset
- e-sport 15 maj 
- Träff i naturen 19 maj
Webseminarium måndag 5 oktober kl. 18.30
Barns rätt att må bra och känna sig trygga. Finns stödet när det behövs
Pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den psykiska hälsan
Dricker vi mer eller mindre under covid-19, mår vi sämre eller bättre och har vi spelat bort alla våra pengar? Detta och mycket mer diskuteras när Systembolaget i samarbete med centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs Universitet bjuder in till digitalt seminarium den 21 oktober.