Hem

Västerbottens läns nykterhetsförbund

AktuelltPlanerade seminarier och aktiviteter hösten 2022

Torsdag 13 oktober kl 18.00
Onykter körning – risker och konsekvenser. Lars-Olov Sjöström, MHF, föreläser i Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå samt via Zoom-länk som läggs ut på www.vln.se . Fikapaus mellan föreläsning och frågestund.
VLN och NBV arrangerar.


9 november kl 18.30
Gustav Rosén – från fridsstörare till en man i staten. Arkivforskaren Cuno Berhardsson föreläser om en viktig nykterhetsprofil. I Västerbottens museum, Umeå samt via Zoom-länk som läggs ut på www.vln.se .

VLN och NBV arrangerar.

fira2
Framsida
Öppen

Noterat

PARTIERNA OCH DROGPOLITIKEN

Västerbottens läns nykterhetsförbund anordnade den 31 augusti på Ordenshuset i Umeå en politikerutfrågning kring riksdags- och regionfrågor gällande alkohol- och narkotikapolitik. Utfrågningen kunde även följas på webben.
Frågorna ställdes av representanter från olika medlemsföreningar från IOGT-NTO, Blå bandet och MHF. V, S, C, L, M, KD och Fi representerades av toppnamn från länets region- och riksdagslistor. Det framkom bland annat att inga av riksdags-partierna var för en legalisering av cannabis, men att flera representanter kände viss oro över att det främst inom ungdomsförbunden finns sådana idéer.
Vänsterpartiet vill dock avkriminalisera innehav för eget bruk, vilket andra ansåg försvåra för polisen utifrån gränsdragningen, samt farligt som ett sluttande plan mot accepterande av narkotika. Diskussionerna kom också att handla om bortprioriterade bidrag till nykterhetsorganisationerna trots att all partier förväntar att civilsamhällets tar stort ansvar för förebyggande och upptäckt av missbruk. Här framkom att V och S i regionen är mer positiva till att ge sådant föreningsstöd än vad Moderaterna är.

Text: Bertil Forsberg 


Lite bilder från vår verksamhet i form av ett bildspel

(5 sekunder mellan varje bild)

Rumiditthjarta2
rumiditthjärta
Maria Wennberg Hälsa Umeå webb
arsmote2015-1web
arsmote2015-2web
arsmote2015-3web
Barbro Westerholm webb
Erik Leijonmark © Foto Per-Olof Svenssonweb
Hälsa konferens Umeåweb
MHF1web
MHF2web
Alkoholfritt3web
Ann-Marie Lindgren © Foto Per-Olof Svenssonweb
EU20190514-1web
EU20190514web
Gunnel Lagerkvistweb
gw1web
Narkotikakurs © Foto Per-Olof Svenssonweb
Maria Wennberg Hälsa Umeå webb
VLNjullunch20061218-10
årsrik kvinna Hälsa Umeå webb
VLNjullunch20061218-14
götaochband
margot
bertil2
annmarie
olaochcurt
bandet
görel
alkoholochcancer
alkoholochstroke
alkoholochbarn