Hem

Västerbottens läns nykterhetsförbund

Aktuellt

Planerade seminarier och aktiviteter 2021-2022 
Klicka på bilden ovan och läs om utställningen "Rum i ditt hjärta"

Julmingel hos NBV
På onsdag den 8 december 18.30 bjuder vi in er till vår lokal i Ordenshuset, där vi kommer vi att bjuda på lite julmingel med glögg, pepparkakor och annat gott.

Klockan 19.00 ser vi tillsammans den föreläsning med Lasse Berg som ni kan läsa om i bifogad inbjudan. Föreläsningen sänds digitalt, och skulle du inte kunna komma till oss på NBV i Umeå kan du se föreläsningen hemifrån genom att anmäla dig via denna länk: https://www.nbv.se/digitalt-julmingel-med-nbv
Se inbjudan här

Välkomna! Nicole, Eva och Carina

Inbjudan till
Samverkan om gårdsförsäljning 

NY TID OCH PLATS

NÄR?
Fredag 10 december kl 10.00 - 11.00

VAR?
Mötet sker digitalt. Välkommen att ansluta via länken nedan.
Ingen föranmälan krävs.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL MÖTET 

SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR MÖTET FÖRESLÅS FÖLJANDE FRÅGESTÄLLNINGAR

  • Vad vill vi uppnå med ett sammanhållet påverkansarbete 
  • Hur bör ett gemensamt påverkansarbete bedrivas? 
  • Vad kan var och en genomföra genom sina respektive kontaktnät?


Västerbottens Blåbandsdistrikt hälsar välkommen till en kostnadsfri Retreathelg i lugn skärgårdsmiljö på Västerbacken i Holmsund - 28-30 januari 2022

Den här helgen vänder sig till dig som är anhörig/närstående till personer med beroendeproblematik. Vi varvar föreläsningar, gruppsamtal, mindfulness, coach board game, bokpresentation, write yourself, vi ritar och målar och samtalar och reflekterar. Vi vill ge kunskap, nya perspektiv, verktyg och inspiration för att hitta vägar till sinnesro och styrka.

Medverkande: 

Johan Sjöö, verksamhetsstrateg inom Blåbandet och kunnig inom beroendefrågor

Susanne Perneholm, anhörigcoach med egna erfarenheter

Jenny Berggren, konstnär/bokpresentatör

Ta chansen till kunskap- och erfarenhetsutbyte och ny kamratskap kombinerat med härlig hotellupplevelse - helt utan kostnad.

Du är inte ensam - vi är många som delar erfarenheter av att vara närstående till någon med beroendeproblematik.

För mer information om helgen, och anmälan och program, 

kontakta BrittInger Ärlebro 072-5437490 el brittinger.arlebro@gmail.com 

Varmt välkommen!

Arrangör: 

Västerbottens Blåbandsdistrikt

NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet


Kallelse till VLN:s  Årsmöte

Söndag 27 Mars 2022 kl. 13:00 
Notera det i din kalender och handlingar kommer efter hand
Styrelsen


Lite bilder från vår verksamhet i form av ett bildspel

(5 sekunder mellan varje bild)

Rumiditthjarta2
rumiditthjärta
Maria Wennberg Hälsa Umeå webb
arsmote2015-1web
arsmote2015-2web
arsmote2015-3web
Barbro Westerholm webb
Erik Leijonmark © Foto Per-Olof Svenssonweb
Hälsa konferens Umeåweb
MHF1web
MHF2web
Alkoholfritt3web
Ann-Marie Lindgren © Foto Per-Olof Svenssonweb
EU20190514-1web
EU20190514web
Gunnel Lagerkvistweb
gw1web
Narkotikakurs © Foto Per-Olof Svenssonweb
Maria Wennberg Hälsa Umeå webb
VLNjullunch20061218-10
årsrik kvinna Hälsa Umeå webb
VLNjullunch20061218-14
götaochband
margot
bertil2
annmarie
olaochcurt
bandet
görel
fira2
Framsida
Öppen

Noterat

Två 30 sekunders jinglar som speglar barns oro för de vuxnas alkoholkonsumtionen under julen Lyssna här jingel 1     jingel 2
 gjorda av Åke Eriksson för den samlade nykterhetsrörelsen i Västerbotten

Se våra digitala föreläsningar med...
Frida Dangardt – Alkohol och barns hälsa

https://youtu. be/3w5Ogkqexsc

Kristina Johansson – Alkohol och Stroke
https://youtu.be/fwmEwQLxtAE

Sven Andreasson – Alkohol och Cancer
https://youtu.be/S3uVsGiCCJU

Årskonsumtionen av alkohol har successivt minskat i Sverige från 2004 till 2020.
Förra året sjönk den närmare sju procent jämfört med 2019.

Sedan 2004 har däremot den äldre åldersgruppen, 65–84-åringar, ökat sin konsumtion.

Generellt är alkoholkonsumtionen som störst under sommarmånaderna. Under pandemiåret 2020 var den lite mer jämnt fördelad över årets månader.

Kvinnor och män dricker mer lika i dag än för 15 år sedan. Det beror främst på att mäns konsumtion har gått ner – för kvinnor har den i stället varit relativt oförändrad. Män dricker däremot nästan dubbelt så mycket som kvinnor.

Rapporten från CAN bygger på uppgifter från 14 700 personer, 17–84 år, som har rapporterat in sina alkoholvanor.

Läs hela rapporten här
Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

 

100 års arbete mot alkoholen

Västerbottens läns nykterhetsförbund (VLN) har i år funnits i 100 år, åtminstone om man bortser från de namnbyten som skett genom årens lopp. Länsförbundets långa historia uppmärksammades den 15 oktober med ett After work i hybridform.
I Sveasalen på Ordenshuset i Umeå fanns ledamöter i den nuvarande styrelsen samt hedersgäster i form av några tidigare styrelseledamöter. Övriga deltagare var vi nätet uppkopplade grupper av representanter från medlemsorganisationernas lokala föreningar. VLNs ordförande Bertil Forsberg inledde med att betona att man som ett samarbetsorganhar organisationer som medlemmar, och i uppgift att representera dessa nykterhetsorganisationer i samverkan med regionala  . VLN ser också som sin uppgift att verka för att ny kunskap förs ut i samhället, och därför arrangeras seminarier och utbildningsdagar i förhoppning att berörda verksamheter och sektorer inser fortbildningsbehoven. VLN initierar också opinionskampanjer som medlemsorganisationernas lokalföreningar kan arbeta med, t ex Ge barnen en vit jul.

Ett annat programinslag var ett samtal mellan VK-redaktören Ola Nordebo och styrelseledamoten Kurt Bergner kring förbundets tillkomst och första årtionden.Ursprungligen var det ett förbudsförbund skapat för att verka för ett svenskt alkoholförbud. Vid bildandet kom många av de drivande personerna från
frikyrkorna. Inför förbudsomröstningen ordnades många massmöten, och i Västerbotten röstade de flesta för ett alkoholförbud. När det totalt i riket blev en knapp förlust, kom verksamheten så småningom att inriktas på arbete för nykterhet och en restriktiv alkoholpolitik.

Text: Bertil Forsberg Bild: Åke Eriksson


Avråd från alkohol!

Det är troligt att alkohol försvagar effekten av vaccin mot covid-19. Och att alkohol försämrar läkning av sjukdomen. Detta bör därför redan nu ingå i råden till allmänheten menar tre läkare i en artikel på DN debatt:

https://www.dn.se/debatt/alkohol-kan-stora-vaccinet-och-lakningen-av-covid-19/

 VLN:s uttalande till VK

https://www.vk.se/2021-05-04/insandare-pandemin-avglorifierar-alkoholen

Nu står det om smittspridning på en kurs för läkar- och tandläkarstudenter efter en studentfest vid Valborg. Det vore bra om någon kunde ”hålla med vårt inlägg” i en insändare och hänvisa till att även utbildade tappar omdömet av alkohol!

Läs Can om minskad alkoholkonsumtion under pandemin

https://www.can.se/pressmeddelande/minskad-alkoholkonsumtion-under-pandemiaret-2020

 

GÅRDSFÖRSÄLJNING
ALKOHOLINDUSTRINS TROJANSKA HÄST

Under de senaste decennierna har en till synes perifer fråga upptagit ett stort utrymme i den alkoholpolitiska debatten: så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol. I korthet handlar detta om att tillåta alla som tillverkar alkohol att sälja sina produkter direkt till kund istället för genom Systembolaget. När frågan först kom upp i debatten handlade den om några få vingårdar i södra Sverige. Men sedan dess har konceptet breddats kraftigt till att inbegripa någonting mycket större.

Läs hela rapporten här

Insändare i NV om Gårdsförsäljning från Blåbandet Västerbotten

Nu breddar vi stödet till barn och unga

18 maj öppnade våra första fysiska Brismottagningar i Stockholm och Malmö. Här kan barn och unga i utsatta situationer träffa en kurator för ett nära och anpassat stöd. Vi erbjuder bland annat individuellt stöd, familjestöd, gruppstöd och kan hjälpa barnet i kontakten med andra stödinstanser.
Senare under året öppnar vi mottagningar i Linköping, Umeå och Göteborg. 

Läs mer om Bris sommarhälsning här