VLN_bla.jpg  Västerbottens läns nykterhetsförbund
 
Hem Om oss På gång Har hänt 2018-2020 Kampanjmaterial

Framsida.jpgCoronatider förändrar verksamheten

Smittorisken gjorde att vårt årsmöte blev inställt.
VLN genomför inte något årsmöte i år utan skjuter på årsmötet till
våren 2021 enligt styrelsebeslut den 22 april 2020

.

Styrelsen avvaktar utvecklingen, men har redan reviderat arbetsplanen.

Info om Corona
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/437608/Alcohol-and-COVID-19-what-you-need-to-know.pdf?ua=1&fbclid=IwAR1FSJeQeVlPzZ82_rfO2U72zuxfT3dmo4h3s39QkijJS77nl1r-WRHGjY4

Folkhälsomyndighetens slutuppföljning av nationella ANDT-strategin, inklusive förslag inför nästa strategi.
Huvudrapport och delrapporter finns här

 

Junis rapport 2020
Det funkar! För sjuttonde året i rad har Junis ställt frågor till alla kommuner om vilket stöd de erbjuder barn i familjer med missbruk. I år visar enkäten att endast 3 200 barn fått stöd från sin kommun. Det är en procent av alla de barn som kan ha behov av det.
https://www.junis.se/rapport