VLN_bla.jpg  Västerbottens läns nykterhetsförbund
 
Hem Om oss På gång Har hänt 2018-2020 Kampanjmaterial

Här hittar du vår styrelse och bankkontakter med mera

Vi har valt att använda e-post och vår hemsida som kommunikationsyta med våra medlemmar och andra skicka e-post till info@vln.se eller direkt till någon av våra styrelsemedlemmar

VLN:s styrelse 2019 - 2020

Ordförande Bertil Forsberg (SBF)
tfn. 090-785 27 51, 070-632 44 59
e-post bertil.forsberg@umu.se
vice ordförande Ann-Marie Lindgren(SBF)
tfn. 070-360 91 74
e-post ann-marie.lindgren@blabandet.se
Sekreterare Kerstin Sjöström (IOGT-NTO)
tfn. 070-643 67 13

e-post  kerstin.sjostrom@regionvasterbotten.se

Kassör Carina Granberg (IOGT-NTO)
tfn. 073-045 75 47
e-post carina.granberg@umu.se
Ledamot Björn Hansson (IOGT-NTO)
tfn. 0935-517 32, 070-660 52 59
e-post bjorn.hansson@iogt.se
Ledamot Curt Bergner (MHF)
tfn. 090-126431, 070-550 98 23
e-post kube@hotmail.se
Ledamot Tina Engström (IOGT-NTO)
tfn. 070-603 63 96
e-post tina.engstrom@vannas.se
Ledamot Margot Asplund (SBF)
tfn. 073-275 13 71
e-post margot.asplund@gmail.com
Ledamot Carl-Axel Hedström (MHF)
tfn. 070-606 02 17
e-post carlaxel43@gmail.com
Revisorkontakt Kjell Smedjegård
tfn. 070-667 33 96
e-post kjell.smedjegaard@tele2.se
Valberedningen Mats Lundström
tfn. 070-522 48 49
e-post lundstrom.mats@gmail.com
Organisationsnummer
894001-6499
Bankkonto
3040 17 05366
Plusgiro
65 11 55-4
Bokföringen och uppdatering av hemsidan sköts av Föreningstjänst Skellefteå
e-post info@foreningstjanst.com
Reseblankett att ladda ner                 Våra stadgar